CSBH Vinhomes West Point

CSBH Vinhomes West Point

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALE POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ VÀ CĂN HỘ VĂN PHÒNG TÒA W1, W2, W3 FOR APARMENT AND OFFICE APARTMENT OF W1, W2, W3 TẠI DỰ ÁN VINHOMES WESTPOINT/ AT VINHOMES WEST POINT ----- Tháng 04/2020/April 2020 -----

I. CHÍNH SÁCH/ POLICY

Thời gian áp dụng: Từ ngày 06/04/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
Applicable time: From 06/04/2020 until the Developer issues the new policy.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng thuê/mua căn hộ tòa W2, W3 và căn hộ văn phòng tòa W1, W2 tại dự án Vinhomes West Point.
Applicable object: Customer lend/purchase apartment of W2, W3 and officetel apartment of W1, W2 at Vinhomes West Point.
Lưu ý: Việc chọn mua căn hộ văn phòng tại dự án Vinhomes West Point KHÔNG áp dụng đối với khách hàng là cá nhân nước ngoài
Note: The purchase of officetel apartments/ at Vinhomes West Point does NOT apply to foreign individual customers.
 

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG THUÊ/MUA CĂN HỘ VÀ CĂN HỘ VĂN PHÒNG/ PROMOTION PROGRAM FOR CUSTOMER SIGN LESING/SALE CONTRACT OF APARTMENT AND OFFICETEL APARTMENT

1. Khách hàng người nước ngoài ký Hợp đồng thuê dài hạn căn hộ tại tòa W2 , W3 tại Vinhomes West Point sẽ được chiết khấu 3% giá thuê căn hộ (trước thuế GTGT) bằng hình thức khấu trừ vào tiền thuê ngay khi ký Hợp đồng thuê dài hạn.
Foreign customer sign long-term leasing contract apartment of W2, W3 at Vinhoems West Point will be presented a discount 3% leasing price (excluding VAT & maintenance) deducted from leasing price.
 
2. Chương trình tặng gói nội thất cho khách hàng thuê/mua căn hộ và căn hộ văn phòng/Promotion furniture gift for customer sign lesing/sale contract of apartment and officetel apartment
 
Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc mua/thuê căn hộ tòa W2, W3 và căn hộ văn phòng tòa W1,W2 từ ngày 06/04/2020 sẽ được tặng gói nội thất bằng hình thức trừ vào giá bán căn hộ (trước thuế GTGT+KPBT)/tiền thuê (trước thuế GTGT) khi ký hợp đồng.
Customer signing Agreement to buy/lend apartment at W2, W3 and officetel apartment at W1,W2 from 06/04/2020 will be presented a furniture gift which deducting from the apartment seliing price (before VAT+KPBT)/ apartment leasing price (before VAT) when signing contract. Details below:
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - tặng gói nội thất 
 
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI KHUYẾN MẠI ĐẦU XUÂN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ/ MUA NHÀ VINHOMES: VINHOMES SIÊU KHUYẾN MẠI ĐÓN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ BDS MÙA COVID-19
 
3.1 Thời gian áp dụng: Từ ngày 06/04/2020 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình
Application time: From Apr 06th 2020 until Notice of the end of program.
 
3.2 Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng thuê/mua căn hộ tại dự án Vinhomes West Point và ký thỏa thuận đặt cọc/HĐMB từ ngày 06/04/2020 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình. 
Applicable object: Customer rent/ buy apartment of Vinhomes West Point and sign the procedure from Apr 06th 2020 until Notice of the end of program
 
3.3 Chương trình quà tặng: Tùy theo giá trị căn hộ, Khách hàng sẽ được tặng 1 trong 3 loại voucher như sau:
3.4 Gift program: Depending on the value of property and project, Customer will be offered one of the three following vouchers for each apartment as:
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - tặng xe Vinfast 
 
• Voucher KHÔNG được quy đổi ra tiền mặt hoặc trừ vào giá bán căn hộ.
Voucher is NOT exchangeable for cash or deducted from Apartment selling price
• Voucher KHÔNG định danh theo khách hàng. Khách hàng được quyền chuyển nhượng, biếu, tặng, trao đổi.
Voucher does not be identified by customer. Customers are entitled to transfer, offer, donate or exchange.
• Voucher có thời hạn sử dụng (hiệu lực) trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp voucher đến ngày nhận xe.
Voucher is valid for 6 months from the day issuance of Voucher to the day of Car pick-up.
• Trong trường hợp khách hàng hủy HĐMB phải hoàn trả lại voucher cho CĐT. Trường hợp khách hàng đã sử dụng voucher thì phải hoàn trả số tiền tương ứng với Giá công bố của voucher đó.
In case the customer cancels the Sale contract, the voucher must be returned to the Investor. In case the customer has used the voucher, they must refund the amount corresponding to the announced selling price of that voucher.
 
3.5 Điều kiện nhận quà tặng: ( Condition )
Khách hàng sẽ nhận quà tặng khi hoàn thành thủ tục ký HĐMB .
Customer will receive gift when completing the procedure of signing the sale contract.
 
3.6 Điều khoản sử dụng: ( Term of use )
• Voucher định danh theo dòng xe. Khách hàng không được dùng voucher áp dụng cho dòng xe này để mua xe của dòng xe khác.
Voucher identifies by vehicle type. Customer cannot use the voucher which are applied for this model to buy other’s models.
• Voucher chỉ áp dụng cho các hợp đồng mua xe ô tô được ký với showroom hoặc đại lý phân phối của VinFast trong thời gian hiệu lực của voucher.
Voucher is only applicable for car purchase contract which is signed with showrooms or VinFast dealers within the valid time of voucher
• Mỗi xe ô tô chỉ được sử dụng 01 Voucher để thanh toán. Voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất để thanh toán đợt cuối khi nhận xe theo hợp đồng mua bán và không được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ khoản đặt cọc nào. Voucher được dùng để thanh toán phần vốn tự có theo yêu cầu của Ngân hàng nếu khách hàng vay vốn mua xe.
Each car can use only 1 Voucher for payment. Voucher is only used once for the last payment when delivering car upon the Sale Contract and cannot be used for any deposit. Voucher is used for the equity capital required by the Bank if the Customer borrows for car loan
• Khách hàng cần ký hợp đồng mua xe với showroom, đại lý phân phối của VinFast; Thực hiện đặt cọc mua xe theo chính sách bán hàng của VinFast và đăng ký voucher còn hạn sử dụng để thanh toán lần cuối khi nhận xe.
Customer need to sign a contract to a car with showrooms or VinFast dealerships. And making the car-purchase deposit according to the VinFast’s Sales Policy and register the valid voucher for the final payment upon delivery.
• Voucher không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ lợi ích nào khác.
Voucher cannot be exchanged for cash or any other benefits
• Voucher được phép sử dụng đồng thời với chương trình “Hỗ trợ lãi suất 2 năm” của VinFast.
Voucher can be used simultaneously with VinFast’s “2 years of loan support” program.
 

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ PAYMENT PROGRESS

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ/CĂN HỘ VĂN PHÒNG TÒA W1, W2, W3/ PAYMENT PROGRESS
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - tiến độ thanh toán 
 
Lưu ý: Các lần thanh toán tiếp theo (lần 3) nếu bị chờm tiến độ sẽ được gộp tỷ lệ thanh toán vào lần 2 tương ứng.

Note: If the next payment schedule times (3) is over, the payment ratio will be included in the second payment respectively.
 
2. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ/CĂN HỘ VĂN PHÒNG TÒA W1, W2, W3/ PAYMEN PROCEDURE
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - thủ tục mua bán 
 
Lưu ý/Note:
Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo tiến độ thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.
In case the Customer does not pay enough money according to the above payment progress, the paid premium will be transferred to the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales Contract. The remainder will be transferred to the progress of the Sale Contract.
 
3. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ TÒA W2, W3/ PAYMENT PROGRESS FOR LEASING CONTRACT OF W2, W3
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - tiến độ thanh toán thuê
 
Lưu ý: Các lần thanh toán tiếp theo (lần 3) nếu bị chờm tiến độ sẽ được gộp tỷ lệ thanh toán vào lần 2 tương ứng.
Note: If the next payment schedule times (3) is over, the payment ratio will be included in the second payment respectively.
 
4. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ TÒA W2, W3/ PAYMEN PROCEDURE FOR LEASING CONTRACT OF W2, W3
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - thủ tục thuê
 
 
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ VÀ CĂN HỘ VĂN PHÒNG
PREFERENTIAL PROGRAM FOR CUSTOMER WANTING TO PAY PREMATURELY OF THE APARTMENT AND OFFICETEL APARTMENT SELLING PRICE
I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 70% giá bán (gồm thuế GTGT)+KPBT, CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán (gồm thuế GTGT) (Không áp dụng cho khách nước ngoài ký HĐ thuê dài hạn)
Preferential program for customer borrowing up to 70% of Apartment selling price (VAT)+Maitanence included), Developer supports interest up to 65% of Apartment selling price (VAT included) (Not applicable for foreigners)
 
1. Chính sách / Policy
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - chính sách vay vốn
 
2. Tiến độ giải ngân HĐMB / Progress of payment and disbursement
 
Chính sách bán hàng Vinhomes West Point - tiến độ giải ngân 
 
 
Lưu ý/Note:
- Trong mọi trường hợp Chủ Đầu tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu tư chỉ định.
In any case, the Developer only provides program of interest support within the duration mentioned above if the Customers meet all lending conditions and fulfilled related procedures provided by the Bank
- Trường hợp khách hàng đã vay vốn ngân hàng và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm.
In case, customers have borrowed bank loans and disbursed for the Developer in accordance with sales policy, their own capital will not be paid early interest
 
 
Đăng ký nhận thông tin dự án Vinhomes West Point theo Hotline: 0987.885.839
Hoặc đăng ký theo Form tại đây
 
 
 

Các bài khác

Tòa West 1

Tòa West 1

WEST 1 VỊ TRÍ ĐẸP TRÊN TỌA ĐỘ TRUNG TÂM TIÊN PHONG LOẠI HÌNH CĂN HỘ THỜI ĐẠI MỚI

Tòa West 2

Tòa West 2

Tòa căn hộ West 2 sở hữu vị trí trung tâm trong tổ hợp Căn hộ – Văn phòng – Thương mại dịch vụ Vinhomes West Point. Từ West 2, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích chung của dự án như: bể bơi bốn mùa, san chơi trẻ em, đường dạo, vườn xanh – những tiện ích đắt giá ở trung tâm phía Tây thủ đô năng động

Pin it