Mặt bằng tòa R1

Mặt bằng tòa R1

Mặt bằng tầng điển hình tòa R1 - Royal City

MẶT BẰNG CHI TIẾT TÒA R1 - VINHOMES ROYAL CITY

MẶT BẰNG TẦNG 30 TÒA R1 - ROYAL CITY Mặt bằng tầng 30 tòa R1 - Royal City

MẶT BẰNG TẦNG 31 - 35 TÒA R1 ROYAL CITY MẶT BẰNG TẦNG 31 - 35 TÒA R1 ROYAL CITY

Hotline: 0934.666.720 

 

1. DANH SACH NHỮNG CĂN 2 PHÒNG NGỦ TÒA R1

Mặt bằng căn 03 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 03 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ
 

Hotline: 0934.666.720 

 
Mặt bằng căn 04 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 04 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 05 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 05 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 06 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

 Mặt bằng căn 06 tòa R1, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 07 tòa R1, diện tích 114.5m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 07 tòa R1, diện tích 114.5m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 08 tòa R1, diện tích 111m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 08 tòa R1, diện tích 111m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 09 tòa R1, diện tích 108.7m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 09 tòa R1, diện tích 108.7m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 10 tòa R1, diện tích 109.4m2, 2 phòng ngủ Mặt bằng căn 10 tòa R1, diện tích 109.4m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 11 tòa R1, diện tích 88.3m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 11 tòa R1, diện tích 88.3m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 12 tòa R1, diện tích 88.3m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 12 tòa R1, diện tích 88.3m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 12B tòa R1, diện tích 104.8m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 12B tòa R1, diện tích 104.8m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 16 tòa R1, diện tích 130.7m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 16 tòa R1, diện tích 130.7m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 18 tòa R1, diện tích 124.6m2, 2 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 18 tòa R1, diện tích 124.6m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 19 tòa R1, diện tích 133.8m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 19 tòa R1, diện tích 133.8m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 20 tòa R1, diện tích 124.6m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 20 tòa R1, diện tích 124.6m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 21 tòa R1, diện tích 133.6m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 21 tòa R1, diện tích 133.6m2, 2 phòng ngủ 

Mặt bằng căn 22 tòa R1, diện tích 110m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 22 tòa R1, diện tích 110m2, 2 phòng ngủ 

Mặt bằng căn 23 tòa R1, diện tích 113.9m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 23 tòa R1, diện tích 113.9m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 24 tòa R1, diện tích 96.3m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 24 tòa R1, diện tích 96.3m2, 2 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 27 tòa R1, diện tích 89.8m2, 2 phòng ngủ
Mặt bằng căn 27 tòa R1, diện tích 89.8m2, 2 phòng ngủ Mặt bằng căn 28 tòa R1, diện tích 127.8m2, 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn 28 tòa R1, diện tích 127.8m2, 2 phòng ngủ
2. DANH SACH NHỮNG CĂN 3 PHÒNG NGỦ TÒA R1

Mặt bằng căn 01 tòa R1, diện tích 181.4m2, 3 phòng ngủ (căn góc)

Mặt bằng căn 01 tòa R1, diện tích 181.4m2, 3 phòng ngủ (căn góc) 

Mặt bằng căn 02 tòa R1, diện tích 181.4m2, 3 phòng ngủ (căn góc)

Mặt bằng căn 02 tòa R1, diện tích 181.4m2, 3 phòng ngủ (căn góc) 

Mặt bằng căn 05A, 06A tòa R1, diện tích 173.5m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn

 Mặt bằng căn 05A, 06A tòa R1, diện tích 173.5m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn 
Mặt bằng căn 05B, 06B tòa R1, diện tích 181.6m2, 3 phòng ngủ, tầng 31
 Mặt bằng căn 05B, 06B tòa R1, diện tích 181.6m2, 3 phòng ngủ, tầng 31 

Mặt bằng căn 12A tòa R1, diện tích 145.2m2, 3 phòng ngủ

Mặt bằng căn 12A tòa R1, diện tích 145.2m2, 3 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 15 tòa R1, diện tích 136m2, 3 phòng ngủ
Mặt bằng căn 15 tòa R1, diện tích 136m2, 3 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 17 tòa R1, diện tích 164m2, 3 phòng ngủ
Mặt bằng căn 17 tòa R1, diện tích 164m2, 3 phòng ngủ 
Mặt bằng căn 25 tòa R1, diện tích 151.7m2, 3 phòng ngủ
 Mặt bằng căn 25 tòa R1, diện tích 151.7m2, 3 phòng ngủ

Mặt bằng căn 26 tòa R1, diện tích 148m2, 3 phòng ngủ

Mặt bằng căn 26 tòa R1, diện tích 148m2, 3 phòng ngủ 

Mặt bằng căn 26A tòa R1, diện tích 162m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn

 Mặt bằng căn 26A tòa R1, diện tích 162m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn

Mặt bằng căn 27A tòa R1, diện tích 161m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn

 Mặt bằng căn 27A tòa R1, diện tích 161m2, 3 phòng ngủ, tầng 30 có vườn

Mặt bằng căn 26B tòa R1, diện tích 170m2, 3 phòng ngủ, tầng 31

 Mặt bằng căn 26B tòa R1, diện tích 170m2, 3 phòng ngủ, tầng 31
Mặt bằng căn 27B tòa R1, diện tích 169.4m2, 3 phòng ngủ, tầng 31
 Mặt bằng căn 27B tòa R1, diện tích 169.4m2, 3 phòng ngủ, tầng 31

Mặt bằng căn 29 tòa R1, diện tích 179.8m2, 3 phòng ngủ (căn góc)

Mặt bằng căn 29 tòa R1, diện tích 179.8m2, 3 phòng ngủ (căn góc) 
Mặt bằng căn 30 tòa R1, diện tích 187.3m2, 3 phòng ngủ (căn góc)
Mặt bằng căn 30 tòa R1, diện tích 187.3m2, 3 phòng ngủ (căn góc)
3. DANH SACH NHỮNG CĂN 4 PHÒNG NGỦ TÒA R1

Mặt bằng căn 25A tòa R1, diện tích 200.8m2, 4 phòng ngủ, tầng 30, 31

 Mặt bằng căn 25A tòa R1, diện tích 200.8m2, 4 phòng ngủ, tầng 30, 31
 

Hotline: 0934.666.720

 
 
 

Các bài khác

Giới thiệu về dự án Vinhomes Royal city

Được ví như một “thành phố châu Âu” thu nhỏ, Royal City là một đô thị phức hợp hoàn hảo, nơi bạn được tận hưởng những trải nghiệm thú vị về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi trong không gian xanh, sạch và an toàn.

Giới thiệu Royal City

Giới thiệu Royal City

Được ví như một “thành phố châu Âu” thu nhỏ, Royal City là một đô thị phức hợp hoàn hảo, nơi bạn được tận hưởng những trải nghiệm thú vị về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi trong không gian xanh, sạch và an toàn.

Tiện ích Royal City

Tiện ích Royal City

Khu căn hộ Vinhomes Royal City nằm trong quần thể đô thị phức hợp Royal City với những phân khu chức năng rất hiện đại, sang trọng, với nhiều công trình quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Mặt bằng Royal City

Mặt bằng Royal City

Sơ đồ tổng thể khu đô thị Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mặt bằng tòa R2

Mặt bằng tòa R2

Mặt bằng tầng điển hình tòa R2 - Royal City

Mặt bằng tòa R3

Mặt bằng tòa R3

Mặt bằng tầng điển hình tòa R3 - Royal City

Mặt bằng tòa R4

Mặt bằng tòa R4

Mặt bằng tầng điển hình tòa R4 - Royal City

Mặt bằng tòa R5

Mặt bằng tòa R5

Mặt bằng tầng điển hình tòa R5 - Royal City

Mặt bằng tòa R6

Mặt bằng tòa R6

Tòa R6 là tòa cuối cùng được xây dựng và mở bán tại Vinhomes Royal City. Tọa lạc tại mặt tiền khu đô thị Royal City, nhìn ra trục đường Nguyễn Trãi, căn hộ tòa Royal City R6 là tòa căn hộ duy nhất sở hữu lối đi riêng, thẳng từ mặt đường Nguyễn Trãi xuống tầng hầm để xe chung của khu đô thị, giúp cư dân thuận tiện mua sắm, vui chơi, giải trí và di chuyển nhanh chóng vào trung tâm thành phố. Vị trí “độc tôn” cũng chính là lợi thế để tòa R6 có tầm nhìn rộng và thông thoáng ở cả bốn phía.

Pin it